P07057.JPG
[13/19]


Keywords:
Acropolis, Parthenon

Caption:
The Parthenon, southeastern corner.
 
p07057.jpg
p07060.jpg